Skip to main content

Срокове и условия

Отказ от отговорност

Ние не проучваме, не подкрепяме и не препоръчваме или одобряваме продукти или информации на трета страна, насърчавани или достъпни чрез сайта на 1001s.com.

Всички коментари, публикувани в блога се одобряват по преценка на 1001s.com.

В никакъв случай 1001s.com или нашите доставчици или агенти няма да бъдат отговорни за  специални, случайни, косвени, последващи вреди, или наказателни вреди, включително (без ограничение) загуба на приходи; прекъсване на бизнеса, загуба на бизнес информация или  други парични загуби, загуба на технология, загуба на права или услуги, загуба на данни, прекъсване или загуба на използване на оборудване, проникване в личния живот, произтичащи от използването или невъзможността за използване на услугите, дори и ако сме били предупредени за възможността от такива щети, независимо дали те произтичат от съдържание на договор, закононарушение (включително небрежност), стриктна отговорност или по друг начин, до максималната степен, позволена от закона.

Ние не притежаваме и не контролираме други мрежи, други сайтове или свързани сайтове извън 1001s.com уеб сайт. Те включват външни доставчици, които са достъпни чрез нашия сайт. Ние не сме отговорни за изпълнение (или неизпълнение) в рамките на такива мрежи или в рамките на свързващите точки между услуги на 1001s.com и други мрежи и / или сайтове, които се оперират от трети страни. 1001s.com също не е отговорен по отношение на способността Ви да предавате и да получавате информация от или чрез нашия уеб сайт и на съгласието ви да приемете, че от време на време може да бъде нарушена способността Ви за достъп до нашия уеб сайт.


Въпреки това в 1001s.com ще положим усилия да предприемем целесъобразни и адекватни действия, за да се отстранят и да се избегнат такива събития. 1001s.com не може да гарантира, че те няма да се случат поради това ние се отказваме от всякаква отговорност, произтичаща  или свързани с такива събития. 1001s.com не носи отговорност за щети или загуби на информация, които могат да бъдат причинени след използването на 1001s.com услуги.

Ако имате някакви въпроси относно тази декларация за отказ от отговорност или за пълния набор от условия и ред, моля свържете се с нас..

  • Created on .
  • Last updated on .
  • Hits: 8012