Skip to main content

Срокове и условия

Неразкриване на информация

В 1001s.com ние оссъщестяваме защитата и неприкосновеността на личния живот на всички организации и лица. Индивидуално идентифицираща информация не се разкрива на трети страни без предварително разрешение.

Лична информация е всяка информация, която може да се използва за идентифициране на едно лице, включително (но не само) име и фамилия, домашен или друг физически адрес и / или имейл адрес или друга информация за контакт, независимо дали са на работа или у дома.

Ние обещаваме да не се събира никаква лична информация от вас освен в случаите, когато това става специално и съзнателно.

Бисквитки

Ние използваме функция на вашия браузър, наречен "бисквитка", за да направим уникална идентификация на вашия компютър. "Бисквитките" са файлове, които вашия уеб браузър помества на твърдия диск на компютъра ви. Ние просто използваме бисквитки, за да видим дали не сме били посещавани и за да ви помогнем да определим дали посещението е било от връзка или от реклама. "Бисквитките" не могат да бъдат използвани за извличане на лична информация, освен ако не са били закупени от или регистрирани от нас.

Сигурност

Когато се събира лична информация ние предприемаме разумни действия, за да защитим информацията от неоторизиран достъп или разкриване.

Връзки към други сайтове

Други сайтовете са онези сайтове, над които 1001s.com няма контрол. Тези други сайтове могат да изпращат своите собствени "бисквитки", да събират данни, или да изискват лична информация.

Вашето съгласие

Когато използвате този сайт вие се съгласявате с условията на нашата Политика за защита на личните данни и с обработката на лична информация за посочените по-горецели. Ако извършим промяна в Политиката за защита на личните данни, ние ще предприемем необходимите разумни стъпки, за да арантираме, че тези промени ще бъдат доведени до вашето внимание посредством публикуването им на видно място в нашия уебсайт.

 

  • Created on .
  • Last updated on .
  • Hits: 4354